Velkommen til Zoom-treff på torsdag for HK og JK

I stedet for korpsøvelse – som vi jo ikke kan starte med ennå – arrangerer vi videomøter på Zoom førstkommende torsdag. Formålet med videomøtet blir først og fremst å snakke litt sammen og å se hverandre. Det er også et poeng å teste ut verktøyet – vi har f.eks. planer om å benytte Zoom også for årsmøtet 30. april.

Torsdag 23. april arrangerer vi derfor et Zoom-møte for HK kl 1800 og et Zoom-møte for JK kl 1900. Innkalling sendes ut via Spond til alle musikanter. Og dersom noen skulle være i tvil: Vi har ikke glemt bort RK! Men planen er nå først å teste dette for HK og JK, og så vil vi inkludere RK-musikantene i neste runde.