Rekruttkorps

Korpsøvelse

Vi møtes hver torsdag på Rykkinn skole, avd. Berger. Oppmøte er 17:15 og øvelsen varer fra 17:30 til 18:15. Det hender av og til at vi gjør endringer i øvingstidene, så bruk TUTTI for å holde dere oppdatert om tidene for øvelsene hver uke.

Vis respekt for medmusikanter og dirigenter og møt opp presis for å klargjøre instrument og notestativ slik at alle er klare til å begynne å spille kl 17:30!

Ikke prat unødvendig under øvelsen, dette forstyrrer dirigentens arbeid og ødelegger for de andre. Det er fint om alle foresatte snakker om viktigheten av dette med musikantene – det kommer både dirigenten og musikantene til gode 🙂

Melde fravær

Bruk TUTTI til å gi beskjed så tidlig som mulig om du ikke har mulighet til å møte på øvelsen, på en konsert eller på et marsjeringsoppdrag. 

Kontakt

Din korpsleder er Hilde Sørlie.

Husk at styret og komiteéne er til for deg i korpset.
Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller må melde fravær, ta kontakt.