Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt, det er det vi er her for

Besøksadresse: Stian Kristensens vei 114, 1348 Rykkinn
Postadresse: Postboks 10, 1334 Rykkinn

Kontonummer: 0530.05.04878

Styret

Du når hele styret ved å sende epost til styret@korpsetmitt.no.

 

Rolle  Navn Telefon E-post
Styreleder   Ingebjørg Gustavsen 920 86 824 styreleder@korpsetmitt.no
Nestleder   styreleder@korpsetmitt.no
Sekretær   Else Toril Sundkvist 412 23 955 sekretar@korpsetmitt.no
Kasserer   Bente Gjøstøl 932 58 137 kasserer@korpsetmitt.no
Korpsleder Hovedkorps Arne Pihl Bordi 454 04 874 hk-leder@korpsetmitt.no
Korpsleder Juniorkorps   Sissel Olsen 452 37 809 jk-leder@korpsetmitt.no
Korpsleder Rekruttkorps   Hilde Sørlie 922 16 421 rk-leder@korpsetmitt.no
Web og PR  (Ingebjørg Gustavsen) (920 86 824) webmaster@korpsetmitt.no

Tillitsvalgte Hovedkorps

Marie (fløyte) og Emily (horn)

Komitéer

Instrumentkomité Bjarne Follestad 970 02 344 instrument@korpsetmitt.no
Uniformskomité Hilde Sørlie 922 16 421 uniform@korpsetmitt.no
Loppekomité Arne Pihl Bordi 454 04 874 lopper@korpsetmitt.no
Turkomité turer@korpsetmitt.no