Hovedkorps

Korpsøvelse

Vi møtes hver torsdag på Rykkinn skole, avd. Berger. Oppmøte er 17:45 og øvelsen varer fra 18:00 til 20:00. Det er fint at alle musikanter rydder utstyr både før og etter øvelsen.

Dersom du ikke kan komme på øvelsen,  gi beskjed (se nedenfor).

Slå av mobilen og ikke prat unødvendig under øvelsen, dette forstyrrer dirigentens arbeid og ødelegger for de andre.

Melde fravær

Dersom du ikke har mulighet til å møte på øvelsen, på en konsert eller på et marsjeringsoppdrag, er det fint at du gir beskjed til korpsleder så tidlig som mulig. Din korpsleder er Arne Pihl Bordi.

KontaktKalender

Husk at styret og komiteéne er til for deg i korpset

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt.