Hovedkorps

Korpsøvelse

Vi møtes hver torsdag på Rykkinn skole, avd. Berger. Oppmøte er 17:45 og øvelsen varer fra 18:00 til 20:00. Det er fint at alle musikanter rydder utstyr både før og etter øvelsen.

Bruk TUTTI til å gi beskjed om du kommer på øvelsen eller ikke.

Slå av mobilen og ikke prat unødvendig under øvelsen, dette forstyrrer dirigentens arbeid og ødelegger for de andre.

Melde fravær

Dersom du ikke har mulighet til å møte på øvelsen, på en konsert eller på et marsjeringsoppdrag, er det fint at du bruker TUTTI til å gi besjed om dette så tidlig som mulig. 

Kontakt

Din korpsleder er Arne Pihl Bordi.

Husk at styret og komiteéne er til for deg i korpset

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt.