Beredskap

Med beredskap menes forberedte planer og tiltak som bedrer korpsets evne til å handle raskt og riktig i krisesituasjoner

Beredskapsplanen (beskrevet i vårt Reglement) trer i funksjon ved enhver krisesituasjon som involverer korpsmedlemmer på arrangementer der korpset deltar som en enhet.