Foreldrevakt

Nedenstående er et utdrag fra Reglement for korpsvakt.

Foreldrevakten skal i samarbeid med dirigenten sikre at øvelsen går etter planen
Dette innebærer bl.a:

 • oppmøte senest 15 min før øvelsen skal starte.
 • sette ut stoler sammen med musikantene
 • sørge for at musikantene kommer inn og finner sin plassquit__240
 • hjelpe til med notestativ
 • hjelpe til med trommesett for (spesiellt RK og JK)
 • hjelpe til med å dele ut noter eventuelt kopiere noter
 • hjelpe dirigent etter behov
 • bidra til et godt miljø som musikantene synes det er godt å være en del av, og at de opplever å bli sett på en positiv måte
 • dele ut informasjonslapper til musikantene
 • sørge for at det etter øvelsen er ryddet og låst i øvelseslokalene og korpsets oppbevaringsrom
 • forlate stedet sist