Foreldrevakt

Foreldrevakten skal i samarbeid med dirigenten og korpsleder sikre at øvelsen går etter planen
Dette innebærer bl.a:

 • avtale med de andre man har vakt sammen med hvem som kjøper inn frukt i forkant av øvelsen
 • oppmøte senest 15 min før øvelsen skal starte.
 • sette ut stoler sammen med musikantene
 • sørge for at musikantene kommer inn og finner sin plassquit__240
 • hjelpe til med notestativ
 • hjelpe til med å bære opp trommesett
 • hjelpe til med å dele ut noter eventuelt kopiere noter
 • hjelpe dirigent etter behov
 • hjelpe til å skjære opp frukt og sette frem vann til pausen ca kl 19
 • bidra til et godt miljø som musikantene synes det er godt å være en del av, og at de opplever å bli sett på en positiv måte
 • sørge for at det etter øvelsen er ryddet og låst i øvelseslokalene og korpsets oppbevaringsrom

Vaktlisten for våren 2024 finner dere på denne linken:

Organisasjon og arbeidsoppgaver – Rykkinn og Gullhaug skolekorps (korpsetmitt.no)