Politikk

Høringssvar til fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner
Høringssvar til fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Høringssvar til fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Det å styre et korps har mange sider. En av dem er å sørge for at korpset har økonomisk grunnlag for å kunne eksistere i mange år framover. I denne forbindelsen er det helt avgjørende å delta i politiske prosesser…