Husk å bruke korpsets tillitsvalgte

I hovedkorpset er det to av musikantene som er valgt som tillitsvalgte. Disse deltar på enkelte styremøter for å representere korpsets medlemmer.

Alle medlemmer oppfordres til å snakke med de tillitsvalgte dersom du har meninger som bør komme frem. Dette kan f.eks. være om du har meninger om hva slags musikk korpset skal spille, om du ønsker å spille/synge solo, om du har meninger om korpstur, konserter eller seminarer, hvordan du synes øvelsene oppleves eller andre ting.

Du kan også spørre de tillitsvalgte om ting du lurer på. Her er det lov å spørre om alt!

Korpsets tillitsvalgte for 2019-2020 er Marie Bordi (fløyte) og Emily Gustavsen (horn):