Gi din grasrotandel

Støtt korpset uten at det påviker dine egne premier.

Hvis ditt mobilnummer er registrert på ditt kundeforhold hos Norsk Tipping kan du sende SMS 979541384 til 2020 for registrering
Dette fordi alt overskuddet i Extra allerede går til stiftelsen Helse og Rehabilitering og Flax spilles uregistrert.

Om du i dag gir din andel til et annet lag eller forening kan du bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det.
Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer.

For å delta i Grasrotandelen trenger du et Spillerkort fra Norsk Tipping.
Vervebrevet viser flere måter hvordan du enkelt kan registrere deg.