Gi din grasrotandel

Støtt korpset uten at det påviker dine egne premier.Grasrotandelen vertikal

Hvis ditt mobilnummer er registrert på ditt kundeforhold hos Norsk Tipping kan du sende SMS 979541384 til 2020 for registrering. Meldingen er gratis. 

Om grasrotandelen

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til.
Du kan nå velge å gi fem prosent av din spillerinnsats til korpset.
Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, får vi 5 kroner rett på konto, og det beste av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres! Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax og Extra. Dette fordi alt overskuddet i Extra allerede går til stiftelsen Helse og Rehabilitering og Flax spilles uregistrert.

Om du i dag gir din andel til et annet lag eller forening kan du bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det.
Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer.

For å delta i Grasrotandelen trenger du et Spillerkort fra Norsk Tipping.
Vervebrevet viser flere måter hvordan du enkelt kan registrere deg.