Politiattest

Foresatte som skal være ledsagere på korpstur må ha gyldig politiattest.

For å sende inn elektronisk søknad om politiattest, følg instruksen som gis på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/.

Mal for bekreftelse av formål må signeres av et styremedlem i korpset før du kan levere selveste søknaden. Gå deretter inn på https://attest.politi.no/, logg deg inn på samme måte som når du leverer selvangivelsen og lever søknaden og en skannet kopi av mal for bekreftelse av formål.

Når du mottar attesten skal den fremvises for sekretær. Korpset skal ikke beholde attesten, den er et personlig dokument.

Ta kontakt med sekretær ved eventuelle spørsmål, eller les mer på NMF sine sider

Husk at saksbehandlingstiden er ca.14 dager, så det lønner seg å være ute i god tid.