Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt, det er det vi er her for.

Besøksadresse: Stian Kristensens vei 114, 1348 Rykkinn
Postadresse: Postboks 10, 1334 Rykkinn

Kontonummer: 0530.05.04878

Styret

Du når hele styret ved å sende epost til styret(at)korpsetmitt.no.

Fra venstre: Bente, Hilde, Victoria, Anne, Ingebjørg, Eli-Anne og Heidi. Natasha var ikke til stede du bildet ble tatt.

Rolle  Navn Telefon E-post
Styreleder   Victoria Carlin 993 50 716 styreleder(at)korpsetmitt.no
Nestleder   Natasha Gojkovic 944 35 393 styreleder(at)korpsetmitt.no
Sekretær   Eli-Anne Østby 908 92 608 sekretar(at)korpsetmitt.no
Kasserer   Bente Gjøstøl 932 58 137 kasserer(at)korpsetmitt.no
Korpsleder Hovedkorps

(fungerende) 

Victoria Carlin / Ingebjørg Gustavsen 99350716/ 92086824 hk-leder(at)korpsetmitt.no
Korpsleder Juniorkorps   Heidi Strømøy 918 38 890 jk-leder(at)korpsetmitt.no
Korpsleder Rekruttkorps   Hilde Sørlie 922 16 421 rk-leder(at)korpsetmitt.no
Web og PR  Ingebjørg Gustavsen 920 86 824 webmaster(at)korpsetmitt.no

Tillitsvalgte Hovedkorps

Marie og Eivind er tillitsvalgte i hovedkorpset

Komitéer

Instrumentkomité Bjarne Follestad 970 02 344 instrument(at)korpsetmitt.no
Uniformskomité Hilde Sørlie 922 16 421 uniform(at)korpsetmitt.no
Loppekomité Arne Pihl Bordi 454 04 874 lopper(at)korpsetmitt.no
Turkomité Victoria Carlin 993 50 716 turer(at)korpsetmitt.no