Utgiftsrefusjon

Har du hatt utlegg i forbindelser med turer eller arrangementer?

Fyll ut Skjema utleggsrefusjon, skriv ut, signer og send på e-post til kassereren helst i PDF format, sammen med kvitteringene