Vår logo

Korpsets opprinnelige logo så slik ut. logo gammel

Den ble tegnet av Rykkinns egen forfatter, illustratør og ildsjel Mette Cecilie Newth i 1975, to år etter at Gommerud skolekorps ble stiftet, 8
Mette ga korpset rett til å bruke logoen i all sin ikke-kommersielle virksomhet, det vil i praksis si full bruksrett.

På slutten av 1990-tallet fikk korpset nye uniformer, med blåe bukser og røde jakker samt blåe bereter, slik vi har i dag.logo fane

Det var barn med fra Gullhaug helt fra starten av utbyggingen av Gullhaug-området, og de sognet til Gommerud skolekrets. Til å begynne med gikk de på Gommerud skole, og korpset var et tilbud til alle barna på både Berger og Gommerud skole. Tilbudet om å spille i Gommerud og Berger skolekorps ble opprettholdt da Gullhaug skole ble bygget i 2000, det var naturlig på grunn av tidligere tilhørighet.

Fra 2007 ble Gullhaug skole også med i navnet på korpset, og da fikk vi også vår nye fane.

Da Gullhaug kom med i navnet, ønsket man også en logo som var billigere og enklere å trykke opp og få fin, og som også viste de «nye uniformene». Styret engasjerte en designer som forenklet noen av de opprinnelige tusjstrekene, slik at vi fikk en logo uten skyggeeffekter på tubaen, men som ble penere i trykket versjon. I tillegg ser vi at fremste musikant fikk seg en hestehale.

cropped-nettstedikon.png

Digitale versjoner av logoen har en stund vært en utfordring, da korpset etter hvert bare satt igjen med en ensfarget versjon i litt for dårlig oppløsning målt etter dagens standard og behov. Dette har vært en utfordring ved bestilling av effekter og plakater, og styret satte derfor i gang arbeidet med å få pusset opp logoen digitalt, slik at vi nå har toppdaterte filformater og oppløsning.

Nå i 2016 har vi igjen fått en flerfarget logo og vi har også benyttet anledningen til å gjøre litt med hudfargene til musikantene.

logo

Mette Newth er fortsatt opphavskvinne til logoen, som opprinnelig ble tegnet i 1975, og hun uttaler til oss at vi har «vært trofaste mot originalen og gjort en fin jobb med oppgradering av både logo og fane». Hun sier videre at «oppgraderingen er godkjent av meg».

Vi håper at dere andre også liker den siste oppussingen av logoen.