Bli med i korps

Vil du begynne i Rykkinn og Gullhaug skolekorps?

Du finner innmeldingsskjema her:

Innmeldingsskjema

 

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Rykkinn og Gullhaug skolekorps rekrutterer gutter og jenter fra områdene Rykkinn og Gullhaug. Vi har ca 55 medlemmer fordelt på rekrutter, juniorkorps og hovedkorps. De fleste starter i 3. klasse, men alder spiller ingen rolle hos oss. De yngste musikantene våre er 8 år, og de eldste er 19. Her etableres naturlige vennskap på tvers av alder.

Rekruttkorpset

Når man er ny begynner man i Rekruttkorpset. Det er mange ulike instrumenter i et korps og alle instrumenter er like viktige. I juni har vi informasjonsmøter der nye rekrutter får prøve ulike instrumenter, og når man melder seg inn kan man sette opp tre ønsker for instrumenter.  Rekruttene blir tildelt et instrument basert på de instrumentene som trengs i korpset, og vi prøver så godt vi kan å ta hensyn til musikantenes ønsker. Alle får låne instrument så lenge de går i korpset. Her er eksempler på noen instrumenter som finnes i korpset:

 

Informasjonsmøter

Den 6. juni har vi informasjonsmøte og åpen øvelse på Rykkinn skole kl 18, og den 12. juni har vi informasjonsmøte på Gullhaug skole kl 18.

Aktiviteter

Torsdager er fast dag for øvelser. Barna er med på mange ulike arrangementer som konserter, seminarer, korpsturer og stevner helt fra de starter som rekrutter. Det gir godt samhold og musikkglede blant både nye og erfarne musikanter. Det sosiale er det viktigste!

Hva koster det å være med i korps?

Å være medlem i korpset vårt koster kr 1.800 pr. år, fordelt på to innbetalinger. Dette inkluderer bl.a. uniform, lån av instrument, noter / notestativ og korpsundervisning. Når man meldes inn i korpset får man også automatisk plass på Bærum kommunale musikkskole, der man mottar individuell undervisning på korpsinstrumentet sitt. Individuell undervisning er 25 minutter med spillelærer en gang i uka. Her betales undervisningen av den enkelte direkte til musikkskolen, og per i dag koster det 5.600 kr i året. Dette kommer da i tillegg til årskontingenten til korpset på kr 1.800. Er utgiftene en utfordring, så gi oss beskjed – det finnes gode muligheter for støtteordninger, og korpset hjelper til med å søke om fritidsstipend.

Hva forventer korpset når det gjelder foreldreinnsats?

Korpsdrift er basert på frivillig innsats og er organisert og driftet av korpsforeldre. Korpsets viktigste inntektskilde er loppemarkedene som arrangeres to ganger i året. Hvis alle foreldrene bidrar på loppemarkedet har vi erfart at det får direkte betydning for hvor stor inntjeningen blir, og da får korpset de inntektene som trengs for å dekke kostnadene til dirigenter, instrumenter, uniformer, korpsturer og alle de andre morsomme aktivitetene musikantene har glede av. Foreldre blir dessuten organisert i ulike korpskomiteer slik at arbeidsoppgavene skal fordeles jevnt på alle foreldrene – da blir ikke belastningen på den enkelte så stor fordi oppgavene fordeles på mange. Å bidra i en komité er en god anledning til å bli kjent med andre foreldre i nærmiljøet samtidig som du gjør en viktig jobb. Eksempler på foreldrekomitéene er arrangementskomité (sørger for kaffe og boller/kake på første øvelsen hver måned samt på seminarer og konserter), turkomité (arrangerer korpsturene), uniformskomité (holder orden på uniformslageret og sørger for at musikantene får ny uniform når de har vokst ut av den gamle) og rekrutteringskomité (som jobber for å rekruttere nye musikanter til korpset).

Video laget av musikantene våre

Ta en titt på denne videoen og se hva musikantene våre forteller om hvorfor du bør begynne i korpset vårt!

Fikk du lyst til å begynne i korpset? Bli med da vel! Du finner innmeldingsskjema her:  Innmeldingsskjema.

Send oss en epost på styret@korpsetmitt.no
om du lurer på noe.