Juniorkorps

Korpsøvelse

Vi møtes hver torsdag på Rykkinn skole, avd.Berger. Oppmøte er 18:15 og øvelsen varer fra 18:30 til ca 19:30, inkludert pause. Men det hender at vi endrer litt på øvingstidene, så bruk TUTTI til å holde deg orientert om tidene for øvelser hver uke. 

Vis respekt for medmusikanter og dirigenter og møt opp presis for å klargjøre instrument og notestativ slik at alle er klare til å begynne å spille kl 18:30!

Ikke prat unødvendig under øvelsen, dette forstyrrer dirigentens arbeid og ødelegger for de andre. Det er fint om alle foresatte snakker om viktigheten av dette med musikantene – det kommer både dirigenten og musikantene til gode 🙂

Melde fravær

Bruk TUTTI til å gi beskjed om du kommer eller ikke på øvelse, på en konsert eller på et marsjeringsoppdrag. 

Kontakt

Din korpsleder er Anette Farstad.

Husk at styret og komiteéne er til for deg i korpset.
Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller må melde fravær, ta kontakt.