Personvernerklæring

Hvem vi er

Vi er et skolekorps, en ideell foreldredrevet organisasjon som er registrert i Brønnøysundregistrene med org.no. 979 541 384.

Vår nettstedsadresse er: http://korpsetmitt.no.

Formålet med å samle inn personopplysninger

Formålet med innsamling av personopplysninger er primært å kunne dokumentere medlemskap i organisasjonen, samt å forenkle korpsets egen administrasjon av medlemskap.

Behandlingen av opplysningene om deg bygger på samtykket du har gitt gjennom å bli medlem i Rykkinn og Gullhaug skolekorps («RGS») og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

Etter personopplysningsloven har RGS rollen som behandlingsansvarlig. Utleveres opplysninger om deg til RGSs partnere, vil partneren være en databehandler for disse opplysningene.

Hvilke opplysninger samles inn?

RGS behandler oppgitte personopplysninger, som navn, fødselsdato, adresse, e-post, telefonnummer og samtykker. I forbindelse med arrangementer, seminarer og konserter samles også informasjon om allergier o.l. inn for deltakernes egen trygghet. Disse opplysningene slettes etter avviklet arrangement, og må gis på nytt for hver arrangementspåmelding.

RGS behandler også opplysninger etter krav fra Skatteetaten i forbindelse med ansettelsesforhold, utbetaling av reiseregninger og innrapportering av gaver til frivillige organisasjoner. Disse opplysningene oppbevares i henhold til regelverk fra Skatteetaten og relevant norsk lovgivning.

I forbindelse med konkurranser o.l. oppbevares din e-post/sms inntil konkurransen er avgjort og vinner(e) er kontaktet. Innlogget aktivitet på nett og i app blir lagret.

RGS bruker cookies på våre nettsider. Dette gjøres for å analysere bruk av nettsiden.

Hvordan bruker RGS dine opplysninger

RGS bruker innsamlede personopplysninger kun til eget formål, herunder korpsenes egen bruk av medlemsdata.
Personopplysninger vil ikke bli solgt til tredjepart.

Informasjon om arrangementsdeltakelse, korpsmedlemskap og verv oppbevares.
Dersom du melder deg ut av korpset vårt, skjules alle opplysninger om deg utover de opplysninger som er nødvendige for eventuell ny innmelding.

Hvem deler RGS opplysninger med (utlevering)?

Etter personvernloven kalles deling av data for utlevering.
Personopplysninger deles med Norsk Musikkorps Forbund («NMF»), hvor RGS er medlem av, i tillegg til offentlige myndigheter med innsynsrett. I slike tilfeller er myndighetene behandlingsansvarlig, og kan behandle opplysningene dine i samsvar med norsk lov.

Hvem behandler dine opplysninger (databehandlere)?

Medlemsdatabasen vedlikeholdes i Styreweb.

Overfor NMF brukes det Korpsdrift, et system levert av Mysoft AS og behandles av NMFs ansatte og korpsstyremedlemmer.

Informasjonsbrev sendes ut via Styreweb eller hjemmesiden (Mailpoet). Hverken Styreweb eller MailPoet har rettigheter til bruk av dataene utover utsending av RGSs informasjonsbrev.

All kommunikasjon mellom korps og medlem via SMS behandles av Styreweb.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på hjemmesiden korpsetmitt.no kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Endringer

RGS kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav. Oppstår det endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger, skal nytt samtykke innhentes. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår.

Informasjon om endringer vil bli gitt via medlemmets oppgitte kontakter.

Det er frivillig å bli korpsmedlem

Å bli korpsmedlem er frivillig og gjennom ditt korpsmedlemsskap blir du også medlem av NMF.
Ved å inngå medlemskap gir du samtidig samtykke til at RGS og NMF kan samle inn og behandle dine personopplysninger.

Alle medlemsfordeler gis under forutsetning av samtykke hvert enkelt medlem har gitt.

Dine rettigheter

Du kan ta kontakt med styret for å få innsyn i dine personopplysninger og din korpshistorikk (medlemskap, kurs, verv m.m.).

Sikring av data

RGS og NMFs databehandlere behandler data ihht IKT-instruks
Det er gjennomført tiltak for å hindre uautorisert tilgang, og å sikre data mot tap.

Sletting av personopplysninger

Ønsker du sletting av data etter utmelding av korpset kan du kontakte RGS.

 

Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende e-post til styret(a)korpsetmitt.no og merke den med «Personopplysninger». Du kan klage på hvordan RGS behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.