Foreldremøte 5.mars om årets sommertur

Torsdag 5. mars er det foreldremøte som handler om årets sommertur. Foreldremøtet starter kl 1800 og holdes på Rykkinn skole (der korpset øver). Møtet holdes i .klasse-basen på Rykkinn skole. Foreldremøtet er for foreldre til musikantene i både hoved-, junior- og rekruttkorpset.

I år går korpsturen til Kristiansand og Dyreparken, hvor vi skal delta på en festival: https://musikkfestivalen.no

På møtet forteller turkomiteen mer  om opplegget, for korpsturen, om transport, overnatting, påmelding og pris

Hjertelig velkommen!