Høringssvar til fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Det å styre et korps har mange sider. En av dem er å sørge for at korpset har økonomisk grunnlag for å kunne eksistere i mange år framover. I denne forbindelsen er det helt avgjørende å delta i politiske prosesser som har innvirkning på dette grunnlag.

Kulturdepartementet har foreslått endringer i fordelingen av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

I tillegg til kompensasjonen fra Lotteritilsynet på kr. 132.740,-, fikk vi kr. 7.123,- fra Grasrotandelen og en momskompensasjon på kr. 64.184,- i 2015. Vi har ikke mottatt Frifondsmidler.

 

RGSK har i dag 78 aktive medlemmer mellom 8 og 18 år. De aller fleste av våre medlemmer er også aktiv i idrett i tillegg til korps, og vi ser derfor på korps som en likestilt supplementær aktivitet for barn og unge. Korps er supplementært til idrett fordi barna treffes i et annerledes miljø hvor enkeltprestasjoner og alder likestilles i en betydelig større grad. Inkludering og samspill for hele medlemsgruppen er vesentlige elementer for å få et korpsmiljø til å fungere blant barna.

Vi har de siste 10 årene økt medlemsmassen med 40% gjennom planlagt aktiv rekruttering samt markedsføring fra eksisterende medlemmer som kan fortelle venner om spilleglede og godt samhold.

 

For å vedlikeholde og drifte et korps som kan tilby et slikt miljø til barn og unge kreves det kontinuerlig innsats fra foresatte, og i tillegg må vi skaffe inntekter til å dekke driftskostnadene.

Vi har to loppemarkeder årlig som hovedinntektskilde og de dekker ca halvparten av korpset driftskostnader. Vi har i tillegg medlemskontingent og egenandeler for alle på våre turer.

 

Suksessen til korpset de siste årene, mht rekruttering og positivt miljø skyldes i all hovedsak hvordan korpset driftes i det daglige. Vi sørger for gode instruktører og meningsfulle opplevelser for våre barn og unge. Veldig mye av bidraget kommer fra frivillig innsats fra foresatte, men en stor del må også finansieres fra inntektene vi kan skaffe til veie. De siste årene har vi driftet korpset med null-resultat, og mener å ha funnet den riktige balansen for bærekraftig drift.

 

Konsekvensen av å miste en hovedinntekt i en slik situasjon vil måtte være å redusere tilbudet til eksisterende og fremtidige medlemmer. Mest sannsynlig vil vi se en nedgang i rekrutteringen over kommende år, noe som igjen vil gi flere negative konsekvenser.

 

RGSK kan ikke støtte noen av forslagene i høringsbrevet, og oppfordrer Departementet til å revurdere forslagene basert på konsekvenser for flere barn og unge som ønsker å oppleve musikkgleden sammen.