Noen avlysninger og noen planer for våren

Denne våren går inn i historien som en av de mest spesielle. Også for korpset er det mye som vi må gjøre helt annerledes enn vi hadde planlagt pga pandemien.

Styret har nå bestemt at sommerturen 2020 må avlyses. Også de tre konfirmasjonsspillingene vi hadde planlagt blir avlyst (forhåpentligvis utsatt til høsten).

Hva gjelder korpsøvelser, tror vi ikke det blir noen vanlige samspilløvelser før sommerferien, men vi håper å få til noen enkle marsjøvelser i forkant av 17.mai. Mer om dette snart, når vi vet mer om hvor og hvordan vi evt. vil kunne spille på selveste nasjonaldagen. I første omgang kommer styret til å innkalle til treff på nett slik at musikantene i hvert fall kan se hverandre.

Hold ellers av kvelden 30. april, da blir det et virituelt årsmøte.

Til sist en påminnelse til alle om å huske og øve, og et varmt ønske om at alle sammen – både musikanter og voksne – holder seg friske og raske!