Ordensregler på Rykkinn skole avd.Berger

Nå da vi har begynt å bruke den flotte nye skolen ønsker vi at alle leser ordensreglene som gjelder. Her noen stikkord:

Hærverk
Det er nulltoleranse for hærverk. Foreldre til skadevolder vil bli holdt erstaningsansvarlig etter skadeerstaningslovens regler.  Eventuelt hærverk og tilløp til hærverk skal påtales umiddelbart og rapporteres til skolens ledelse og Coor Service Management.

Avfall
Avfallsbeholdere skal benyttes både inne og ute. Alt avfall skal kastets fortløpende i avfallsbeholdere og sorteres i fraksjoner slik det fremkommer på beholderne
Besøkende skal benytte «plastsokker». Det skal benyttes sko med lyse såler i gymsalen/flerbrukshallen.

Rydding forut for renhold
Pulter, bord og alle horisontale flater som skal rengjøres må være fri for utstyr. Stoler i trinnområdene skal henges opp under bord etter endt skoledag.

Skateboard, rulleskøyter og rullesko
Bruk av skateboard, rullskøyter og rullesko er ikke tillatt inne i skolebygget.

Tyggegummi
Det er forbudt med tyggegummi på skolens område.

Vi har allerede vært veldig flinke til å ta av oss skoene, se her:

Viktig å ta av seg skoene i den nye skolen. #endeligigangigjen #allesnakkerkorps #bærumsmorsomstekorps #korpsergøy #tamedtøflernestegang

A photo posted by Rykkinn og Gullhaug skolekorps (@korpsetmitt) on


Styret ser videre på løsninger for hva vi skal ha på føttene under øvelsene. Inntil videre kan jo alle ta med tøfler hjemmefra. 🙂

Fullstendig ordensreglement finnes her.