Vi inviterer til oppmøte-korpsøvelser

Som tidligere annonsert har styret i korpset avventet Bærum kommunes varslede innskjerping i smittevernstiltakene, før vi tok stilling til om vi skal fortsette å gjennomføre fysiske øvelser. På mandag gjorde kommunen flere innskjerpinger i smittevernstiltakene, samtidig som det ble slått fast at organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år fortsatt kan gjennomføres. Senere er det klargjort at også elever fra skoler med rødt beredskapsnivå kan delta på slike fritidsaktiviteter, selv om det først var noe forvirring rundt dette. Ettersom korpset består av musikanter i forskjellige aldere og fra flere skoler, har styret brukt tiden siden mandag på å vurdere om det var grunn til å likevel avlyse fysiske øvelser ut fra et forsiktighetsprinsipp, selv om reglene altså åpner for slike øvelser. Slik vi forstår kommunens avgjørelse, er den basert på en avveining av den smitterisikoen som følger av at barn og unge fra forskjellige skoler og kohorter møtes på tvers i forbindelse med fritidsaktiviteter opp mot ønsket om at denne gruppen skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Kommunen har da landet på at gjennomføring av slike fritidsaktiviteter er ønskelig og også forsvarlig under dagens smittesituasjon. Styret har derfor kommet til at det er riktig å legge kommunens avveielser til grunn, og har på den bakgrunn besluttet at vi vil invitere til fysiske øvelser på torsdag, med mindre det kommer endringer i retningslinjene fra kommunen eller helsemyndighetene.
Styret ønsker å understreke at vurderingen om å gjennomføre fysiske øvelser ikke har vært lett, og vi har selvsagt forståelse for det, dersom enkelte musikanter ikke ønske å delta på øvelsen. Dette må den enkelte kjenne på og ta stilling til selv. Vi har imidlertid innskjerpet smittevernstiltakene ytterligere på øvelsene slik at det forhåpentligvis vil føles trygt for alle å delta på øvelsen. Nærmere detaljer rundt de skjerpede smittevernstiltakene på øvelsen kommer i egen melding fra styreweb og i spond. Vi ber foreldre og musikanter lese nøye de instruksene for gjennomføring av øvelsene som legges ut der før dere møter på øvelse.
PS: Alle må huske å ta med egne noter. Det vil ikke være mulig å se sammen med sidemannen siden vi skal holde ekstra lang avstand (2 meter).