Korpsøvelser før sommerferien

Vi planlegger fire nesten-vanlige korpsøvelser de neste torsdagene. Dette gjelder altså 28.mai, 4.juni, 11.juni og 18.juni.

Vi starter opp denne uka (28.mai) med ute-øvelse under tak på Gommerud!

På øvelsene fra og med nå kommer endelig dirigentene våre også! Juniorer skal fortsette å spille sammen med hovedkorpsmusikantene, med Stein. HK/JK møter under taket ved Utendørsamfiet på oversiden av Gommerud. Alle må ha med egen stol(!), notestativ, noter og instrument. Husk varme klær (sjekk værvarselet på forhånd).

Rekruttene spiller med Espen. Møt opp under tak i nedre skolegård på Gommerud. Alle må ha med egen stol(!), notestativ, noter og instrument. Husk varme klær (sjekk værvarselet på forhånd).

Vi må fortsatt passe på å overholde smittevernreglene til enhver tid, og det er viktig at alle musikanter er forberedt på dette. God håndhygiene og avstand til hverandre er fortsatt kjempeviktig at overholdes.