Oppdatert program 17. mai 2020

Noen få møter opp tidlig til flaggheising og signalmarsj på Gullhaug, men obligatorisk oppmøte for korpset i år er først kl 1000 for spilling på Gullhaug (se programmet lenger ned). Musikantene må kjøres i personbiler. Etter spilling på Gullhaug må musikantene kjøres til Gommerud skole. Vi starter fra Gommerud kl 1115.

Vi følger smittevernreglene. Er det noen som har influensaliknende symptomer skal de ikke delta. Vi må alle huske å sørge for rene hender, ikke byttelåne instrumenter og ikke ta på hverandre, og vi må huske å holde minst 1 m avstand til hverandre. 

Rekrutter

Rekrutter er velkommen til å marsjere med korpset. Vi trenger 4 stk til å holde fanedusker og flagg, både på Gullhaug og Rykkinn, men uten instrument. Dessverre denne gangen bør vi ha de samme hele veien. Antrekk korpsjakke og hvit noteveske med evt. regnfrakk/ allværsjakke. Mørk bukse, svarte sko og mørke sokker. (Ved kaldt vær ta med avklipte hansker).

Hovedkorps og juniorkorps

Musikantene møter i full uniform, evt pentøy. Ta med noteklype, marsjhefte med notene i riktig rekkefølge, navnet noteveske med gjennomsiktig regnfrakk og hansker (spesielt ved kaldt og regnvær) og utskrift av korpsets 17. maiprogram. For juniorer er det valgfritt om de spiller eller bare bærer instrument.

Info om korrekt uniform i henhold til uniformsreglementet finner du beskrevet under reglement her.

Foreldre

Sett bilen i nærheten av Gullhaug bo- og behandling, for å holde tidsskjemaet.

De foreldrene som går bak korpset skal følge samme marsjoppstilling som musikantene, i  rekke bak musikantene med 2 meters avstand. Minimum 3 foreldre, maksimum 9 (ellers overstiger vi regelen om maks antall 50 personer). Ved smal vei må også foreldre holde seg til sin rekke. Vennligst ikke å inn og ut av rekken for å ta bilder.

Mat og drikke

Husk at det ikke blir servering, så ta med evt. mat og drikke selv – men spising bør helst skje i bilen på vei til/fra. Husk god håndhygiene.

Program

I år må hver enkel musikant komme med privatbiler til Gullhaug og Rykkinn. Instrumentkassene må ligge igjen i bilene (gjelder både Gullhaug og Rykkinn).

Gullhaug møtes vi ved Eineåsen skianlegg øverst på Gullhaug. Foreldre må kjøre barna og være tilgjengelig med biler etter marsjering. Oppfordrer foreldre til å bruke flagg, da det blir et veldig begrenset tog og hyggelig om vi bruker flagget denne dagen.

Oppmøte på Rykkinn ved Gommerud skole. Vi marsjerer samme rute på Rykkinn som andre år, men denne gangen er det bare korpset, vi stopper på noen plasser og spiller marsjer.

Etter at vi har spilt på Berger bo og behandling går vi til Bergersletta og spiller nasjonalsangen kl 13, versene vi spiller ,se siste side

Det er pliktig oppmøte for hovedkorps, og dersom noen av en eller annen grunn er forhindret fra å delta, meldes dette fortrinnsvis i Spond til: Thomas Hassel tlf 91550122 eller Marianne Follestad 40870982

Følgende foresatte har fått spesielt ansvar under arrangementet:

  • Marianne Follestad (leder HK og hovedansvarlig), Milan (fanebærer), (stortromme Rykkinn Arne Bordi)
  • Rekrutter til å bære flagg og dusker (Thomas ansvar Gullhaug, Hilde ansvar Rykkinn)
  • Bjarne Follestad (materialforvalter)
  • Marianne: sørger for flagg, faner, dusker, bandolær, klyper osv. (Milan harfanen, Emily har staven)

Det blir 3 voksne som går foran korpset. Disse skal sørge for at ingen hindrer oss, at folk som ser på holder avstand og skal passe på trafikken. 

Alle ønskes en feiende flott dag!

Program og kart RGS 17 mai 2020 (oppdatert)

 

Tid Aktivitet
07:50 Oppmøte for de som skal spille signalmarsj og evt nasjonalsangen på Gullhaug skole. Frivillig for de fra Rykkinn.
08:00 Flaggheising. Gullhaug skole. Skolens representant heiser og hilser flagget. «Ja vi elsker» (1 vers).
10:00

Oppmøte parkeringsplass Eineåsen skianlegg Gullhaug–Oppstilling på skianlegg, vi går ruten fra Gullberget. Se kart:kart 17 mai 2020

Korpset marsjerer og stopper og spiller etter signal fra tamburmajor.

Kl 1000: Oppmøte rekrutter fra Gullhaug skole

10:15-10:45 Avmarsj Rykkinn og Gullhaug skolekorps går samme vei som tidligere. Stopper og spiller noen plasser før adkomst Gullhaug Bo og behandlingssenter. Vi står i marsjoppstilling mens vi spiller denne gangen på baksiden av bo og behandlingshjem: «Ja vi elsker» (3 vers), ”Norge i rødt, hvitt og blått” to vers. Kongesangen Korpset går deretter til bilene for avgang til Rykkinn
11:15 Ankomst Rykkinnhallen. Direkte oppstilling nedenfor Rykkinnhallen.

Kl 1115: Oppmøte rekrutter fra Rykkinn skole

11:30 Fanfare. Avmarsj fra Rykkinnhallen. Korpset marsjerer og stopper og spiller etter signal fra tamburmajor.
Stopp ved Berger bo og behandlingssenter
Samspill med Olsenbanden utenfor Berger bo- og behandlingssenter:

«Ja vi elsker» (3 vers), «Kongesangen» (2 vers)

12:30 Korpset går til Bergersletta for å spille Nasjonalsangen
13:00 Bergersletta: Nasjonalsangen sammen med Olsenbanden
Fri – takk for innsatsen!