Korpsøvelse og smittevern

Som akkurat utsendt i Spond, blir det oppmøte-korpsøvelser for alle korps (HK, JK og RK) i morgen torsdag 25. november. For hovedkorpset blir det igjen samspilløvelse for hele korpset. For alle tre korps er det øving til Stjernekonsert som er på programmet.

Vi fortsetter med strenge smitteverntiltak, bl.a. ved å holde de tre korpsene strengt atskilt. Vi vil heller ikke ha pauser, og vi sørger for 2 meters avstand  mellom musikantene. Vi fortsetter også å praktisere at ingen voksne har adgang med mindre de har en konkret oppgave på øvelsen og har på munnbind.

Husk å ta med alle noter (det er ikke mulig å se sammen med sidemannen når vi skal ha så lang avstand). Husk også at  ingen må komme på øvelsen dersom du har symptomer, føler deg pjusk, venter på korona-svar eller er i karantene.