Gladnyhet

Til tross for økende smitte og mange nye smitterestriksjoner ellers i samfunnet, har det nå blitt klart at vi fortsatt vil kunne gjennomføre korpsøvelser. Derfor planlegger vi med vanlige torsdagsøvelser der vi fortsetter å være flinke til å holde avstand, vaske hender og føre lister over hvem som er tilstede.
Videre planlegger vi å gjennomføre skoleseminaret 7.-8. november slik det står i korpskalenderen. Vi kutter ut overnatting på skolen, men vil gjennomføre seminaret med kun dagtid. Program med oppmøtetider for RK, JK og HK kommer.
Vi fortsetter å gjøre løpende vurderinger av nasjonale og kommunale retningslinjer samt beskjeder fra skoleledelsen, og tilpasser korpsets program deretter.
Uansett er det kjempeviktig at alle som stiller på korpsøvelser fremover er helt friske. Dersom du er i tvil om du kan stille eller ikke, spør din korpsleder eller styreleder.