Bowling og pizza for hovedkorpset!

Torsdag 25. oktober blir det bowling og pizza i stedet for korpsøvelse for hovedkorpset. Møt opp på Lucky Bowl Bærum kl 18.15

– Creatinine, complete blood count, GOT, GPT, if not carried out in the last 12 monthslaboratory and/or instrumental piÃ1 invasisi and expensive: medical story.

. Vi avslutter kl 20.00. Adresse: Baker Østbys vei 21, 1351 Rud.

Dette gjelder bare hovedkorpset, juniorer og rekrutter har vanlig korpsøvelse.