Vi starter 2021 med korps-quiz!

Vi ønsker å starte 2021 på en bra måte selv om vi ikke kan få til fysiske samspilløvelser nå på begynnelsen av året! Vi lanserer derfor en korps-quiz med daglige spørsmål fra og med i dag 5.januar! Spørsmål vil bli lagt ut i korpsets lukkede Facebookgruppe hver dag kl 1700. Alle som gjetter rett får 1 poeng. På slutten av perioden (etter ca to uker) teller vi opp og kårer en quiz-vinner som vil få en hyggelig overraskelse. Musikanter uten egen Facebook-konto er selvsagt velkommen til å være med på konkurransen sammen med foreldre. Quiz-en vil handle om kjendiser som har en korps-fortid og vil være mer basert på gjetting enn på kunnskap. Quizen er felles for rekrutter, juniorer og hovedkorps. Dette blir gøy! Vi håper absolutt alle blir med!  

Korpsøvelser i januar

Den planlagte samspilløvelsen 6. januar utgår pga nasjonale smitteverntiltak. I stedet oppfordres alle til å legge ut et bilde eller en video av at dere øver. Legg det ut på korpsets Facebookside (samme sted som quiz-en).

Torsdag 14. januar blir det et digitalt opplegg, sannsynligvis et eget møte for hvert av korpsene. Nøyaktig opplegg er ikke bestemt ennå, men dette vil bli annonsert på Spond/Facebook i forkant.

Torsdag 21. januar håper vi at i alle fall noen kan møtes og spille sammen, men dette er foreløpig usikkert. Men det vi vet, er at vi uansett kommer til å annonsere quiz-vinneren denne dagen…!