Smittevern på korpsøvelser

Rykkinn og Gullhaug skolekorps vil gjøre det vi kan for å kunne opprettholde drift. Dette betyr at vi må overholde alle smittevernregler som vi pålegges av myndighetene, av skolen og av Norsk musikkråd.

Her kommer en liste over viktige punkter:

  • Ingen må komme på øvelse dersom de har luftveissymptomer
  • Ingen må komme på øvelse dersom de er i karantene fordi de har vært på reise eller fordi de har vært nærkontakt med person med kjent coronasmitte
  • Hold minimum 1 meter avstand til de andre. Ikke ha fysisk kontakt.
  • God håndhygiene er viktig. Bruk håndsprit som er satt frem og husk god håndhygiene ved toalettbesøk.
  • Begrense antall mennesker inn i bygningen hvis mulig (ikke alle kan ha med foreldre inn). Korpset sørger for å skrive opp hvem vi slipper inn slik at vi evt kan bidra ved smittesporing.
  • Ikke byttelån instrumenter. For utstyr som må deles mellom flere personer – for eksempel slagverk og mikrofoner, stiller korpset med egnet desinfeksjonsmiddel som brukes mellom hvert bytte.

 

Norsk musikkråd har laget en veileder for å ivareta smittevern på korpsøvelser. Hele veilederen kan du finne her: https://nmr-assets.ams3.digitaloceanspaces.com/documents/Norsk-musikkrad-dok/Korona/Veileder_v150620_2.pdf