Oppdatert liste over korpskomiteene

For at musikantene våre skal ha tilgang til instrumenter, noter og uniformer og for at korpset skal kunne dra på turer og ha konserter, er det nødvendig at alle familier bidrar med en person i en korpskomité.

Rykkinn og Gullhaug har følgende komiteer:

  • Loppekomité (består av loppe-avdelingslederne)
  • Tur- og seminarkomité
  • Arrangementskomité
  • Notekomité
  • Korpshjelperkomité
  • Instrumentkomité
  • Uniformkomité
  • Rekrutterings- og undervisningskomité
  • Konsertkomité
  • Legat og støtteordninger

Oppdatert liste ligger her. Siden listen inneholder navn, er nettsiden passordbeskyttet
Passordet står nederst i alle ukesmailene fra korpset.

Om det er mors eller fars navn som står på listen er litt tilfeldig. Det spiller ingen rolle for korpset hvem som bidrar. Om man føler seg feilplassert er det bare å gi beskjed, men kom gjerne med forslag til hvilken komité dere heller ønsker å bidra i.

I de komiteene som ikke p.t. er fullt fungerende, vil gruppeleder og ansvarlig fra styret kalle inn til et lite møte for at gruppen skal bli kjent og få oversikt over aktuelle arbeidsoppgaver.