Viktige datoer å merke seg

Først av alt: Tusen takk til alle som på en eller annen måte deltok eller på annen måte bidro til helgens vellykkede seminar!!

Som det også ble sagt på hentekonserten, er det mye spennende som skjer i korpset fremover. Fint dersom musikanter og foreldre fortsetter å være gode til å bruke Spond, og viktig at korpsmail/sms med påmelding besvares i tillegg til Spond når det blir sendt ut (det siste gjelder de største arrangementene, f.eks. tur til Beitostølen).

Her kommer en oversikt over viktige datoer for korpset fremover
Listen er ikke helt fullstendig, og nye ting kan komme til eller endres underveis, så følg med på denne nettsiden (korpskalenderen og nyhetssaker), Spond og evt korpsmail/sms i tillegg!

  • Stjernekonsert torsdag 5. desember i Lommedalen kirke
  • Bowling og pizza for juniorer og rekrutter i stedet for øvelse torsdag 19. desember i Sandvika
  • Julekonsert i Bryn kirke julaften
  • Seminar på Beitostølen helgen 10.-12. januar. Husk svarfrist 20.11. uansett om svaret er ja eller nei.
  • Konsert i Lommedalen kirke sammen med Lommedalen skolekorps søndag 29. mars. Sett også av lørdag 28.mars for samspilløvelse med Lommedalen.
  • Loppemarked helgen 17.-19. april. Loppemarkedet er åpent lørdag og søndag, men sett også av fredag ettermiddag/kveld for forberedelser.