Digital korpsøvelse torsdag 11. februar

På grunn av en uavklart smittesituasjon ved Rykkinn skole er det besluttet at korpset skal ha digital øvelse torsdag 11. februar.

I følge skolens nettside og Bærum kommune er det elever med sannsynlig UK mutert virus på 2. trinn.

Til orientering er det i dag også påvist smitte hos en av rekruttene som deltok på korpsøvelsen den 4. februar. Siden de som var på korpsøvelsen var uten symptomer og siden smitten ble funnet så lenge etter denne øvelsen, vil nok ikke korpsøvelsen den 4. februar regnes som en sannsynlig smittesituasjon. Og i tillegg holdes alle tre korpsgruppene (rekrutter, juniorer og hovedkorpsmusikanter) atskilt på øvelsene. Likevel velger vi altså etter samråd med skolen å kjøre digital øvelse på torsdag. Følg med på Spond og på Facebook.