Visste du att…

I korps utvikler du spilleferdighet, får godt sosialt fellesskap og utvikler egenskaper som er viktige i skole og arbeidsliv.

Arbeidsmarkedet etterspør personer som evner å:

  • legge verdi og kultur til grunn for det som gjøres
  • sette mål og lar seg måle
  • sette fokus på mestring og utvikling
  • være en del av et samspill og samstemthet som i sum gir sterk prestasjon

«Prestasjonskultur» kalles dette og er et «hot» tema innen forskning og næringsliv
Du får noter som passer for deg.