Oppdatering av kalenderne – viktig!

Hva skjer?

Vi slår sammen kalenderne til de respektive korpsene (HK, JK og RK) og samler dem under det som tidligere var Felleskalenderen. Det nye navnet er korpskalender og vi oppfordrer alle til å synkronisere sine elektroniske duppedingser mot denne. Korpskalenderen finnes her:

hjemmesiden, gå til «For medlemmer» >>> «Korpskalender«.

Litt om bakgrunnen:
  • Denne endringen gir oss bedre innsyn i kalenderne til hver enkelt korps, (det er jo interessant for alle å vite om RK har bowlingkveld eller at det serveres Pizza til HK øvelsen)
  • Ved overgangen fra RK til JK eller JK til HK trenger man ikke å synkronisere med en ny kalender.
  • Det sparer mye tid å administrere færre kalendere.
Hjelp?
Trenger du hjelp med å synkronisere korpskalenderen med din mobil eller nettbrett (eller PC)? Du finner en bra beskrivelse her.