Når hornet er lagt på hylla

Telemarksforskningen har gjennomført en studie ”Når hornet er lagt på hylla, Fråfall av tenåringar frå musikkorps” av Sigbjørn Hjelmbrekke og Ola K
Ein måte å gjere
dette på er ein meir utstrakt bruk av solistar og eigne presentasjonar av talent.
Til slutt fortel nokre av informantane om at korps ikkje alltid blir oppfatta som
like kult som annan ungdomskultur. Dette kan oppfattast som eit problem. Slike
førestillingar er likevel raskt skiftande i vårt seinmoderne samfunn. Det er såleis
mykje viktigare å arbeide i eigne rekker med trivsel, samhald og sjølvkjensle enn å
bruke krefter på å endre eksterne oppfatningar av verksemda.”

Klikk her for hele Telemarkforskning.