Komitéoversikten er oppdatert

Komitéoversikten har blitt oppdatert
Den finnes her: Om oss => Organisering, regler og retningslinjer.

Legg merke til at oversikten ikke bare er en oppdatering, men også en nyorganisering, hvor f.eks. loppemarkedets avdelingslederne nå er medlemmer i loppekomitéen.

foreldremøtet, torsdag 19.januar, skal vi blant annet snakke om korpset komitéer. Ta gjerne med spørsmål eller innspill du måtte ha.