Vil du begynne i korpset?

Rykkinn og Gullhaug skolekorps er nå i gang med å rekruttere musikanter til rekruttkorpset med oppstart til høsten! Går du i 2. eller 3. klasse nå? Da passer det perfekt å begynne i rekruttkorpset til høsten! Men vi tar også imot eldre musikanter – det er aldri for sent å begynne i korps!

Hvis du kunne tenke deg å begynne i korpset eller har lyst til å høre litt mer om hva det innebærer å gå i korps, så kom på et av informasjonsmøtene våre!

Den 6. juni kl 18 har vi informasjonsmøte og åpen øvelse på Rykkinn skole. Den 12. juni kl 18 har vi informasjonsmøte på Gullhaug skole. På informasjonsmøtene blir det også mulig å prøve  forskjellige instrumenter.

Innmelding skjer nå før sommeren, sånn at vi kan søke plass på den kommunale kulturskolen før sommerferien for individuell undervisning på instrumentet du får tildelt. Både korpsøvelsene og den individuelle undervisningen starter ved skolestart til høsten.

Du kan også finne litt informasjon om korpset her: Bli med i korps – Rykkinn og Gullhaug skolekorps (korpsetmitt.no)