Informasjonsmøter for nye rekrutter

Vi er nå i gang med å rekruttere nye musikanter til Rykkinn og Gullhaug skolekorps med oppstart til høsten. Man melder seg inn i korpset nå før sommerferien, slik at vi rekker å bestemme hvilket instrument musikantene skal spille og søke om plass på den kommunale musikkskolen før sommeren.

Hvis du ønsker å vite litt mer om hva det vil si å gå i korps, så kom en tur innom ett av informasjonsmøtene våre. Der blir det også anledning til å prøve litt forskjellige instrumenter. Vi har informasjonsmøter på følgende tidspunkter:

  • 14. juni kl 18 på Gullhaug skole
  • 15. juni kl 18 på Rykkinn skole

Dere kan også finne mer informasjon om korpset og hvordan du melder deg inn her: Bli med i korps