Marsjøvelse 11.mai – passer uniformen din?

Torsdag 11. mai blir det marsjøvelse for alle tre korps, rekrutter, juniorer og hovedkorpset

Toget går ved Berger skole klokken 18:00. 

Hovedkorpset stiller med instrumenter, juniorer og rekrutter uten instrument.

Benytt anledningen til å sjekke om du har alt av uniformdeler og at alt passer. Noen av oss har vokst ut av uniformen. Uniformlageret har åpent både 4. og 11.mai. Her blir det også utdeling av skjørt til de som ikke har fått enda.
Alle bør i tillegg kjøpe hvite vanter for å spille i kaldt vær. Det er lov å klippe av fingertuppene dersom de forstyrrer (ta ut hendene før du klipper).