Korpstur til Bornholm!

I år -nærmere bestemt 22. til 26. juni, blir det korpstur til Bornholm!

Korpsturen er for både rekrutter, juniorer og alle medlemmer av hovedkorpset.

Det er bare å melde seg på og begynne å glede seg! Programmet for turen er her: Program Bornholm 2019_010319

Her er info om priser og betaling:

Egenandel for musikanter og ledsagere er kr 2.300,-, som betales slik:

kr 800,- innen 15. mars
kr 1.500,- innen 1. juni.

Egenandelen dekker all mat de fem dagene vi er borte, overnatting på Æblehaven, busstransport og alle aktiviteter. Det eneste som kommer i tillegg er lommepenger.  

Egenandelen kan betales inn på konto 0530.05.04878 (merk med musikantens navn og «Bornholm 2019»), eller med Vipps til nr. 11848 (gebyr 10,- tilkommer).

Spørsmål eller kommentarer til turen sendes til turer@korpsetmitt.no