Åpent uniformslager torsdag 28.11.

På Stjernekonserten i begynnelsen av desember skal både rekrutter, juniorer og hovedkorps stille i full uniform. Dette må vi forberede. Derfor, i forbindelse med øvelsen torsdag 28. november holder uniformslageret åpent. Uniformslageret vil være betjent 17.30-18.00, i pausen til JK og HK og ved behov etter øvelsen kl 20.00.
Vasket og renset uniform må leveres ved bytte til større uniform.

Husk å prøve om uniformen passer!