Foreldrefest

Foreldrefest

Foreldrefest

Hold av fredag 1 februar fra kl 19.00 og utover! Vi inviterer til korpsfest for foreldre og dirigenter. Foreldrefesten skal være på klubbhuset ved Gommerudbanen. Å være med i korps innebærer mye, i tillegg til alle musikalske opplevelser, selger vi…