I full sving på loppemottaket

Det er for tiden veldig mange ivrige som leverer loppene sine på de torsdagene vi tar dem imot
Og resultatet var ikke dårligere på grunn av dette.

Det er derfor viktig at alle som står på listen (finnes her) stiller opp de dagene de er satt opp til.

Har du ikke anledning til å stille, spør gjerne andre foreldre i korpset (kan gjøres i vår Facebook gruppe) og gi beskjed til vaktlederen (den som står øverst på listen denne dagen). Vaktlederen er ansvarlig for å følge opp og føre liste over dem som kommer.