Juniorkorps

Korpsøvelse

Vi møtes hver torsdag på Rykkinn skole, avd.Berger. Oppmøte er 18:15 og øvelsen varer fra 18:30 til 20:00, inkludert pause.

Vis respekt for medmusikanter og dirigenter og møt opp presis for å klargjøre instrument og notestativ slik at alle er klare til å begynne å spille kl 18:30!

Ikke prat unødvendig under øvelsen, dette forstyrrer dirigentens arbeid og ødelegger for de andre. Det er fint om alle foresatte snakker om viktigheten av dette med musikantene – det kommer både dirigenten og musikantene til gode 🙂

Melde fravær

Dersom du ikke har mulighet til å møte på øvelsen, på en konsert eller på et marsjeringsoppdrag, er det fint at du gir beskjed til korpsleder så tidlig som mulig. Din korpsleder er Sissel Olsen.

KontaktKalender

Husk at styret og komiteéne er til for deg i korpset.
Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller må melde fravær, ta kontakt.