Beredskap

Med beredskap menes forberedte planer og tiltak som bedrer korpsets evne til å handle raskt og riktig i krisesituasjoner.

Sommertur 2018 – Guardamar del Segura:

Beredskapsleder (hjemme): Eli-Anne Østby, +47 908 92 608
Assisterende beredskapsleder (med på tur): Lars Erik Svabø, +47 918 42 215

Formål med beredskap i korpset:

Klarlegge ansvar og fordeling av arbeidsoppgaver tilknyttet kritiske situasjoner.
Beskrive håndtering av forulykkede, pårørende, korpstillitsvalgte og eventuelt media.
Beredskapsplanen (beskrevet i vårt Reglement) trer i funksjon ved enhver krisesituasjon som involverer korpsmedlemmer på arrangementer der korpset deltar som en enhet.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial