Beredskap

Med beredskap menes forberedte planer og tiltak som bedrer korpsets evne til å handle raskt og riktig i krisesituasjoner.

http://korpsetmitt.no/tur/informasjon-om-beitostolen-11-13-januar-2019/

Beredskapsleder (hjemme): Anette Farstad, +47 402 24 662
Assisterende beredskapsleder (med på tur): Eli-Anne Østby, +47 908 92 608

Formål med beredskap i korpset:

Klarlegge ansvar og fordeling av arbeidsoppgaver tilknyttet kritiske situasjoner.
Beskrive håndtering av forulykkede, pårørende, korpstillitsvalgte og eventuelt media.
Beredskapsplanen (beskrevet i vårt Reglement) trer i funksjon ved enhver krisesituasjon som involverer korpsmedlemmer på arrangementer der korpset deltar som en enhet.