Foreldremøte med huskonsert torsdag 17.okt

På torsdag kl 1800 blir det foreldremøte for alle korpsforeldre. Dette gjelder altså både for foreldre til musikanter i hovedkorpset, juniorkorpset og rekruttkorpset. Foreldremøtet blir på Rykkinn skole (samme sted som korpsøvelsen). På foreldremøtet blir det blant annet informasjon om høstens program og om hva som forventes av deg som korpsforelder. I tillegg til viktig informasjon, blir det servert kaffe og kaker, og foreldremøtet rundes av med en huskonsert som er verdt å få med seg! Husk å svare på hvor mange som kommer fra din familie på sms-melding slik at vi får planlagt servering. Hjertelig velkommen!