Korpset spiller på åpningen av Eineåsen skole

Torsdag 27. september blir det åpningsfest for å markere at ungdomsskolene på Rykkinn har blitt til Eineåsen skole. Korpset (HK) skal for anledningen spille en minikonsert.

Oppmøte: Kl 16.45 på Eineåsen skole (tidl. Gommerud). Vi må være spilleklare til 17.00, så møt i god tid.

Antrekk: Full uniform.

Ta med: Konsertperm, marsjhefte og notestativ.

PS: Vi er ferdige etter konserten, altså blir det ingen øvelse den dagen for HK.

JK og RK har korpsøvelser som vanlig, se korpskalenderen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial