Årsmøte i korpset 12.mars

Årets årsmøte vil bli avholdt torsdag 12.mars  kl 1800-1900.

Dersom du har saker du ønsker å ta opp på årsmøtet, ta kontakt med styret på denne mailadressen: styret@korpsetmitt.no. Frist for å komme med innspill til styret for dette årsmøtet er 7.februar.

Formell innkalling og sakspapirer blir sendt ut i henhold til fristene i korpsets vedtekter.